Initio is nominated among Trends Gazelles 2017 as fast-growing companies

Depuis 15 ans déjà, les rédactions de Trends-Tendances et de Trends sélectionnent de 50 à 200 Trends Gazelles au sein de chaque province. Ces entreprises en pleine croissance sont non seulement une source d’énergie pour notre économie mais aussi une réelle inspiration pour les entrepreneurs.

La sélection des Trends Gazelles est établie sur base des chiffres de croissance :

  • croissance du chiffre d’affaires
  • croissance du personnel
  • croissance du cash-flow

15 jaar lang al selecteert de redactie van Trends per provincie 200 Trends Gazellen. Trends Gazellen zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel van ons economische landschap vormen. Stuk voor stuk competitieve ondernemingen die het ondernemingsklimaat in hun regio positief beïnvloeden. Het zijn krachtbronnen van innovatie en werkgelegenheid die een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven zijn.

Een bekroning tot Trends Gazellen wordt door de ondernemingswereld gekoesterd omwille van de nationale bekendheid én regionale erkenning.

Trends Gazelle word je op basis van harde groeicijfers:

  •  groei in omzet
  •  groei in personeel
  •  groei in toegevoegde waarde